W ramach realizacji polityki ochrony danych osobobowych w Spółdzielni mieszkaniowej Stare Gliwice w Gliwicach ogłaszamy jak następuje:

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” z siedzibą w Gliwicach 44-121 ul. Kasprzaka 23 informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych członków Spółdzielni, osób wspólnie zamieszkujących z członkami Spółdzielni oraz osób zamieszkujących w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będącej w zarządzie Spółdzielni, niezależnie od tytułu prawnego względnie osób bez tytułu prawnego.

Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.


Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania przez mieszkańca danych osobowych wynika z ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (z późniejszymi zmianami) oraz z innych przepisów szczególnych.

Logowanie

Nie znam hasła.

Początek strony