1Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości jako czołowa polska organizacja sektora budownictwa i nieruchomości na uroczystym spotkaniu w Warszawie w domu Naczelnej Organizacji Technicznej, uświetnionym poprzez obecności V-ce ministra Budownictwa i Infrastruktury Pana Tomasza Żuchowskiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w randze V-ce ministra Pana Jacka Szera, dokonała, po podsumowania wyników budownictwa roku 2016, wręczenia odznaczeń im. Króla Kazimierza Wielkiego za zasługi dla osób oraz organizacji z tego sektora.

Miło nam poinformować, że jedyną organizacją wyróżnioną na tym spotkaniu przez Kapitułę Oznaki im. Kazimierza Wielkiego została Nasza Spółdzielnia. Dodać należy, że pośród osób odznaczanych osobiście Złotą Odznaką im. Króla Kazimierza Wielkiego znalazł się też Witold Szczeciński Prezes Naszej Spółdzielni.
Odznaczenia te uzasadnione, zgodnie z cytatami z wniosków wniesionych przez Śląską Izbę Pracodawców Budownictwa do Kapituły zostały następująco: dla Spółdzielni jako organizacji „Za osiągnięcia w kompleksowej sanacji Spółdzielni Mieszkaniowej oraz implementacji nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych w modernizacji i zarzadzaniu zasobu mieszkaniowego” . Dla osoby Prezesa Zarządu, „Za innowacyjne metody zarządzania i osobiste przywództwo w promowaniu najnowocześniejszych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych w budownictwie i zarządzaniu zasobem mieszkaniowym”.

W swojej wypowiedzi po wręczeniu odznaczeń Prezes Szczeciński całość zaszczytu oddał młodej załodze kierownictwa i mikstowi młodości i doświadczenia w skromnej liczebnie administracji Naszej Spółdzielni. W części kuluarowej prezes Szczeciński miał możliwość promowania wobec zaproszonych oficjeli idei włączenia Spółdzielczości Mieszkaniowej do narodowego programu Mieszkanie+ , jako sektora stanowiącego największą niewykorzystaną rezerwę potencjału budowlanego oraz organizacyjnego w zakresie budownictwa wielorodzinnego. Mówi o tym Strategia przyjętą oficjalnie przez Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej RP w Warszawie, którego Nasza Spółdzielnia jest członkiem, a prezes Szczeciński lustratorem.
(źródła SIP i własne).

Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...
Odznaka KBiN im...


Logowanie

Nie znam hasła.

Początek strony