WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

RADA NADZORCZA
1. Krzysztof Kleczka - PRZEWODNICZĄCY RN
2. Krzysztof Lesiak– Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RN
3. Bogusława Paska - Różańska - SEKRETARZ
4. Leszek Wastrak - PRZEWODNICZACY KOMISJI REWIZYJNEJ
5. Alojzy Glinianowicz - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ
6. Agnieszka Owczarczyk - SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ
7. Łukasz Durak - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

ZARZĄD
1. Witold Szczeciński – PREZES ZARZĄDU
2. Andrzej Rogóż - CZŁONEK ZARZĄDU

Logowanie

Nie znam hasła.

Początek strony