SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARE GLIWICE”

1011 lokali mieszkalnych , 100 klatek schodowych,
kompleks garażowy  przy ul. Żabińskiego, ul. Gomułki, ul. Sieronia, ul. Sadowej

WYKAZ BUDYNKÓW:

Sieronia 1-3-5-7-9-11
Sieronia 13-15-17-19-21-23
Sieronia 2-4-6-8-10-12-14
Sieronia 16-18-20
Niedbalskiego 2-4-6-8-10-12
Niedbalskiego 14-16-18-20
Targosza 1-3, Ociepki 2-4
Targosza 5-7-9
Targosza 11-13
Ociepki 1-3-5-7-9
Ociepki 11-13-15
Ociepki 6-8-10
Gomułki 5
Gomułki 7
Gomułki 9
Gomułki 6-8-10-12-14-16
Gomułki 18-20-22-24-26-28
Cytadeli Warszawskiej 2-4-6-8
Cytadeli Warszawskiej 5-7-9-11
Kasprzaka 1
Kasprzaka 3-5-7-9-11-13-15-17
Kasprzaka 21
Kasprzaka 23
Kasprzaka 2-4-6-8
Kasprzaka 10-12-14-16
SDKPiL 2-4-6-8-10-12

Logowanie

Nie znam hasła.

Początek strony