Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Stare Gliwice"
ul. Marcina Kasprzaka 23
44-121 Gliwice
 NIP 631 000 69 74
KRS 0000134788

PKO BP S.A. 07 1020 2401 0000 0402 0038 4941

Godziny otwarcia Spółdzielni
Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Piątek 7:00 - 14:00

Klauzula Danych Osobowych

W ramach realizacji Polityki Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Stare Gliwice” w Gliwicach ogłaszamy jak następuje:

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” z siedzibą w Gliwicach (44-121) przy ul. Kasprzaka 23, jest Administratorem danych osobowych w zakresie danych członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań Spółdzielni oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania i usuwania z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. 6 i 7.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa (Ustawa Prawo Spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych)
  7. Dane będą udostępnianie odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Początek strony