Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
zdjecieRok 1979- wydane ostateczne decyzje administracyjne Wojewody Katowickiego, zawierające zezwolenia na budowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez Gliwicką Spółdzielnię Mieszkaniową (GSM).              Pod koniec tego samego roku Prezydent Miasta Gliwice wydaje decyzję administracyjną o oddaniu terenu w użytkowanie wieczyste.
Od początku lat osiemdziesiątych na przestrzeni ponad184.000 m²utworzył się wielki plac budowy.
1984 r.-realizowana jest budowa bloków przy ul. Filipa Sieronia i Feliksa Niedbalskiego graniczących bezpośrednio z posesjami przy ul. Kozielskiej i Zielonej;
1985 r. -oddanie do użytku ukończonych  bloków przy ul. Filipa Sieronia i Feliksa Niedbalskiego, które tworzą  tzw. górne osiedle,
1986 r. – oddanie do użytku budynków przy ul. Pawła Targosza i Wiesława Ociepki , które tworzą tzw. dolneosiedle;
1988 – 1991- oddanie do użytku bloków przy ul. Cytadeli Warszawskiej, Władysława Gomułki i Marcina  Kasprzaka;
1991r. -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” staje się następcą prawnym w wyniku podziałGliwickiej  Spółdzielni Mieszkaniowej;
1991r.– w centrum osiedla przy ul. Gomułki16 a, na wcześniej wzniesionych fundamentach pod budowę dużego przedszkola, wybudowana została przez Gminę Gliwice Szkoła Podstawowa;
1999r.– powstanie pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Władysława Gomułki;
2004r.- wybudowanie Centrum Mieszkalno Usługowego przy ul. Władysława Gomułki ;
2005r. – na wolnym terenie przy ul. Żabińskiego wybudowano Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Euro –  Medical”;
2010r. - nabycie 26510 m kw.  gruntu od prywatnego właściciela na własność;
2011r. - wydana decyzja administracyjna Prezydenta Miasta Gliwice dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 132 831 m kw. w prawo własności.

W początkowych latach funkcjonowania osiedle Waryńskiego, średniej wielkości w skali miasta, zyskało sobie lekceważące określenie „Falklandy”, ze względu na swoje oddalenie od centrum, szczególnie ubogą infrastrukturę i problemy komunikacyjne. Dziś za sprawą powstającej od roku 1996 Strefy Ekonomicznej nieodwracalnie zmienia się otaczającą rzeczywistość, osiedle nie jest już traktowane jako peryferyjne. Z mało atrakcyjnego miejsca,Stare Gliwice stały się centralnym punktem terenu o wysokim stopniu zainwestowania.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice” obejmuje 26 budynków mieszkalnych o 100 klatkach schodowych i 1011  mieszkań o  łącznej powierzchni 55 906m² .
Niestety działa  w trudnych warunkach zewnętrznych, nie sprzyjają jej  stale zmieniające się przepisy dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Największym problemem okazał się nieuregulowany stan prawny gruntów, na których od 1979 r. spółdzielnia, jako użytkownik wieczysty, stawiała domy. Niezależnie od załatwiania skomplikowanych spraw terenowo – prawnych, Spółdzielnia podejmuje różne    działania mające na celu poprawę jakości zamieszkiwania w zasobach spółdzielni. Sukcesywnie modernizuje budynki, powiększa parkingi, dba o estetykę otoczenia, wspiera działania policji i straży miejskiej, służące poprawie bezpieczeństwa. Aktualnie na osiedlu można korzystać z sieci handlowej, gabinetów medycznych, dentystycznych, poczty, ajencji bankowej, przychodni zdrowia, a dzieci cieszą się zabawą na zagospodarowanych placach zabaw.
      Aktualnie  nasze osiedle postrzegane jest jako jedno z lepiej utrzymanych i dobrze prezentujących się w  mieście.


Za zgodą autora – treść pochodzi z książki pod tytułem roboczym „Kartki z dziejów Starych Gliwic”

Logowanie

Nie znam hasła.

Początek strony